Celem zachowania, mimo tych przeszkód, zasad i zaleznosci charakterystycznych dla ciagów cykliczno-rytmicznych najlepiej byloby poslugiwac sie metoda tzw. stref czasowych

Celem zachowania, mimo tych przeszkód, zasad i zależności charakterystycznych dla ciągów cykliczno-rytmicznych najlepiej byłoby posługiwać się metodą tzw. stref czasowych, stanowiących rezerwę czasu niezbędną dla ewentualnych odchyleń czasu wywołanych zmianami w wydajności pracy robotników i maszyn oraz niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Wielkość stref czasowych ustala się za pomocą odpowiednich zmian w wielkościach rytmu ogólnego ciągu organizacyjnego w porównaniu z, rytmem ustalanym dla ciągu organizacyjnego, z którym główne parametry przebiegu budowy są niezmienne. Na przykład zmiany w wydajności pracy robotników i maszyn uwzględnia się w przebiegu ogólnego ciągu organizacyjnego przez przyjęcie strefy czasowej, w granicach której przebiega realizacja poszczególnych prostych ciągów organizacyjnych. Natomiast ogólny ciąg organizacyjny tworzy się przez powiązanie stref czasowych, przeznaczonych dla poszczególnych prostych ciągó w organizacyjnych. Z punktu widzenia ciągłości procesów realizacji obiektów rozróżniać można w budownictwie uprzemysłowionym dwa rodzaje ogólnych nieprzerwanych ciągów organizacyjnych, uzależnionych od charakteru zakładu prefabrykacji, a mianowicie: – gdy zakład produkuje dla anonimowego odbiorcy (prefabrykacja otwarta), wówczas ciąg organizacyjny rozpoczyna się od składowiska elementów z zakładu; – gdy zakład produkuje dla określonego odbiorcy (prefabrykacja zamknięta), wówczas ciąg organizacyjny rozpoczyna się od wytwarzania elementów w zakładzie prefabrykacji. [podobne: dipol białystok, bricoman łódź godziny otwarcia, tynk gipsowy ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman łódź godziny otwarcia dipol białystok tynk gipsowy