Ciag robót wykonczeniowych sklada sie z trzech zespolów, z których kazdy obsluguje dwa ciagi montazowe

Ciąg robót wykończeniowych składa się z trzech zespołów, z których każdy obsługuje dwa ciągi montażowe. W tych warunkach osiągnięto następujące wyniki przy budowie 9-kondygnacjowych obiektów mieszkalnych łącznie z robotami wykończeniowymi: – czas trwania budowy 3 miesiące, – nakłady robocizny na wykonanie nadziemnej części domu wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi – 1,4 rob/dni na 1 m2 powierzchni mieszkalnej, a łącznie z wytworzeniem elementów w zakładach – 2,94 rob/dni; – każdy żuraw wieżowy pracuje na 3 zmiany, przy czym na budowie jednego 9-kondygnacjowego domu znajduje się nie dłużej niż 2 miesiące; średnio na 1 żuraw wieżowy przypada rocznie 23 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (co jest trzykrotnie większe niż przy tradycyjnych metodach organizacyjnych). Znaczne skrócenie czasu trwania budowy spowodowało również poważne zmniejszenie liczby obiektów, których wykonanie przechodzi na rok następny. Do nich należą tylko o biekty (części nadziemne obiektów), których montaż rozpoczyna się w grudniu. b. Organizacja budowy obiektów uprzemysłowionych, w których planowany ogólny ciąg organizacyjny rozpoczyna się od wytwarzania elementów w zakładach prefabrykacji Ogniwem wiodącym w realizacji budowli uprzemysłowionych jest montaż elementów budowli na placu budowy. [hasła pokrewne: hanesco lublin, hanesco lublin warsztatowe, tarasola cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: fuga do kostki brukowej hanesco lublin tarasola cennik