Formy wystepowania skal i zmiany w ich budowie

Formy występowania skal i zmiany w ich budowie Zewnętrzne formy, które przybierają poszczególne skały, i w których łączą się ze sobą tworząc skorupę ziemską, są bardzo różne i zależne od sposobu tworzenia się skał. Skały osadowe tworzą warstwy układające się jedne na drugich. Skały magmowe wydobywające się z głębi ziemi, przeciskają się przez Skały utworzone uprzednio, wypełniają więc szczeliny i puste przestrzenie w skorupie ziemskiej, tworząc pnie, żyły, lakolity; skały magmowe docierające do powierzchni ziemi, rozprzestrzeniając się tworzą pokrywy, strumienie itp. Żyły skalne są to wypełnienia szczelin w zewnętrznych warstwach skorupy ziemskiej; mają one formy płaskie i przebiegają w różnych kierunkach przerzynając nieregularne skały sąsiadujące tj. wybuchowe i osadowe. [hasła pokrewne: tarasola ceny, tarasola cennik, sanus gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: sanus gdynia tarasola cennik tarasola ceny