Grupa czynników ekonomicznych


Grupa czynników ekonomicznych, jak koszty, finansowanie, warunki ekonomiczne, w jakich budownictwo uprzemysłowione się odbywa, jest w dużym stopniu wyrazem rozwoju poprzednich czynników, a zatem nie znajduje się także aktualnie w warunkach zbyt sprzyjających. Z tego przeglądu można wysunąć wniosek, iż najsłabszym ogniwem w łańcuchu zależności :decydującej o rozwoju budownictwa uprzemysłowionego są czynniki w skrócie zwane organizacyjnymi. Wydaje się, że rozwiązanie dotychczasowych trudności organizacyjnych budownictwa uprzemysłowionego znajdzie swój wyraz w realizowanych aktualnie na dużą skalę kombinatach budowy domów i kombinatach budowy zakładów przemysłowych stanowiących najwyższy wyraz organizacji oraz kompleksowości budownictwa uprzemysłowionego. Wychodząc z założenia, że realizacja obiektów uprzemysłowionych powinna być upodobniona do procesów stosowanych w przemyśle, organizację wykonania tych obiektów należy oprzeć na nast pujących metodach: – metodzie kompleksowego wznoszenia obiektów, – metodzie prefabrykacji przemysłowej, – metodzie pracy równomiernej (rytmicznej) z zastosowaniem do jej kontroli i regulacji systemu zarządzania dyspozytorskiego, – metodzie mechanizacji kompleksowej (z elementami automatyki), – metodzie nieprzerwanego, jednolitego ciągu organizacyjnego realizacji obiektów metodą uprzemysłowioną. [patrz też: Skoki tandemowe, domy z drewna cena, bramki uchylne ]

Powiązane tematy z artykułem: bramki uchylne domy z drewna cena Skoki tandemowe