Jednorodnosc elementów powoduje równiez lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakladach wytwórczych; b) liczba elementów budowlanych


Jednorodność elementów powoduje również lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakładach wytwórczych; b) liczba elementów budowlanych, niezbędnych dla wzniesienia budynku, w sposób istotny wpływa na czas montażu, ogólny czas wznoszenia budynku oraz na ilość spoin na licach budynków; c) kolejność montażu elementów wynikająca z konstrukcji budowli uprzemysłowionej może być dogodna, elastyczna, bądź sztywna, pracochłonna i nie zawsze zgodna z racjonalnymi zasadami technologii montażu; pewna swoboda tej kolejności odgrywa niemałą rolę przy sprawnym przebiegu montażu; d) stopień wykończenia elementów będący stosunkiem procesów wykończeniowych wykonanych w wytwórni elementów do ogólnej niezbędnej ilości procesów wykończeniowych tych elementów; wysoki stopień wykończenia wyprodukowanych elementów wpływa w sposób korzystny na zastosowanie ciągów cykliczno-rytmicznych; e) rodzaj połączeń elementów (styki, węzły) ma istotny w pływ na warunki przebiegu realizacji budowli uprzemysłowionej; zastosowanie połączeń suchych spawanych (dla niskich obiektów) jest korzystne nie tylko dla szybkości przebiegu budowy, lecz także dla możliwości zastosowania klasycznych ciągów cykliczno-rytmicznych, natomiast niekorzystne z punktu widzenia łatwości ich korodowania konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń cykliczno-rytmicznych; konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń ze znaczną ilością betonu konstrukcyjnego przedłuża czas montażu oraz powoduje pewne przerwy technologiczne; [podobne: tarasola cennik, tarasola ceny, sanus gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: sanus gdynia tarasola cennik tarasola ceny