Lakolity sa to masy skalne ksztaltu bochenkowatego

Lakolity są to masy skalne kształtu bochenkowatego, tworzące się wskutek wciśnięcia się magmy w obręb starszych pokładów skał osadowych przy jednoczesnym częściowym ich wysklepieniu. Lakolity wysyłają również apofizy, które często rozwijają się w żyły pokładowe. Pokrywy powstają, gdy lawa: wulkaniczna rozlewa się szeroko, tworząc mniej więcej poziome powierzchnie dochodzące czasami do znacznych rozmiarów. Często spotyka się większą ilość pokryw zastygłych jedna na drugiej. Najczęściej tworzy je magma bazaltowa. Strumienie powstają, gdy lawa wulkaniczna spływa z miejsca wybuchu po pochyłościach do miejsc niżej położonych. [hasła pokrewne: sanus gdynia, andrzej marcysiak, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: andrzej marcysiak sanus gdynia tarasola ceny