Metoda pracy równomiernej stanowi podstawe rytmicznosci wznoszenia obiektów budownictwa uprzemyslowionego

Metoda pracy równomiernej stanowi podstawę rytmiczności wznoszenia obiektów budownictwa uprzemysłowionego, jak również stwarza warunki optymalnej równomierności wykonywania procesów produkcyjnych, składających się na całość określonego obiektu budowlanego. Budownictwo uprzemysłowione może osiągnąć pełne korzyści tylko w tym przypadku, gdy na obydwu etapach tego budownictwa, tj. na etapie przygotowania elementów w wytwórni i na etapie wznoszenia obiektu na placu budowy, będzie zastosowana zarówno przodująca technologia przemysłowa, jak i przodująca metoda organizacyjna, jaką jest metoda pracy równomiernej, zabezpieczająca regularność i rytmiczność produkcji. Metoda pracy równomiernej znalazła szerokie rozpowszechnienie w ZSRR , CSRS itp. , przy czym doświadczenia licznych przedsiębiorstw budowlanych w tych krajach wskazują na bezsporną efektywność stosowania tej metody. Największe wyniki osiągnięto w kombinatach budowy domów i kombinat ach budowy zakładów przemysłowych, gdzie stosowanie metody pracy równomiernej stanowi niezbędną konieczność. [hasła pokrewne: dipol białystok, bank spółdzielczy krokowa, megastroje ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy krokowa dipol białystok megastroje