Ogólna liczba grup roboczych Kombinatu Budowy Domów nr 1 w Moskwie wynosi 15

Ogólna liczba grup roboczych Kombinatu Budowy Domów nr 1 w Moskwie wynosi 15. Przy opisanej organizacji budują one równocześnie 30 domów o ogólnej powierzchni mieszkalnej 32. . . . ; -35 tys. m2. Dzięki stosowaniu omawianych metod technologicznych i organizacyjnych w Kombinacie Budowy Domów nr 1 w Moskwie osiągnięto wysokie rezultaty w realizacji obiektów mieszkalnych (przykładowo domów mieszkalnych z elementów wielkopłytowych S-kondygnacjowych, o powierzchni mieszkalnej 1070. . . . ; -1170 m), a mianowicie: – skrócono budowę części nadziemnej do 2 miesięcy wobec dotychczasowych ok. 5 miesięcy. Montaż domu – zmniejszono pracochłonność wszystkich robót na placu budowy do 1,7 robodni na 1 m2 powierzchni mieszkalnej, łącznie z produkcją elementów w zakładach – do 3,35 rob/dni, – doprowadzono do użytkowania żurawia wieżowego na 3 zmiany, przy czym jego przebywanie przy jednym obiekcie nie trwa dłużej niż l miesiąc; średnia wydajność roczna żura wia wieżowego wynosi 20 tys. m2 powierzchni mieszkalnej, – w wyniku znacznego skrócenia czasu budowy obiektów uległa również znacznemu zmniejszeniu liczba obiektów przechodzących na następny rok; do obiektów przechodzących na rok następny należą tylko te obiekty, których montaż został rozpoczęty w grudniu, natomiast obiekty rozpoczęte w listopadzie oddawane są do eksploatacji w tym samym roku. Drugim przykładem organizacji budowy obiektów uprzemysłowionych, w których planowany ciąg organizacyjny 3 ciągi rozpoczyna się od składu elementów w zakładzie prefabrykacji, jest budowa zespołu obiektów mieszkalnych czterosekcyjnych 9-kondygnacyjnych, realizowana również przez Kombinat Budowy Domów nr 1 w Moskwie. [hasła pokrewne: bricoman szczecin otwarcie, sanus gdynia, tynk gipsowy ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman szczecin otwarcie sanus gdynia tynk gipsowy