Pompy do scieków kanalizacyjnych

Pompy do ścieków kanalizacyjnych Pompy do ścieków kanalizacyjnych o osi poziomej instalowane są zwykle w ten sposób, że wlot ich jest umieszczony poniżej najniższego poziomu ścieków w osadniku. Pompa tak zainstalowana jest zawsze gotowa do uruchomienia, praca jej może zatem być łatwo zautomatyzowana. Ustawienie pompy powyżej najniższego poziomu ścieków wymaga kłopotliwego odpowietrzenia jej przed uruchomieniem. Zalanie pompy w zwykły sposób sprawia trudności ze względu na częstą nieszczelność zaworu stopowego w smoku, spowodowaną zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach. W ostatnich latach coraz częściej stosowane są pompy owale pionowym, ustawione obok zbiornika ścieków. Taki układ daje duże korzyści: 1) powierzchnia zajmowana przez pompy jest mniejsza, niż przez pompy o wale poziomym, 2) elektryczny silnik napędowy może być umieszczony na poziomie terenu, w suchym miejscu, 3) obsługa zespołu jest ułatwiona. [podobne: fuga do kostki brukowej, bank spółdzielczy krokowa, tarasola cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy krokowa fuga do kostki brukowej tarasola cena