Przy duzych pompach czesto projektowane sa dwa stropy

Przy dużych pompach często projektowane są dwa stropy: na górnym umieszczony jest silnik, a na dolnym kolano wylotowe, do wylotu którego przykręcone są: zawór zasuwowy i zawór zwrotny. Niekiedy kolano jest ustawione na belkach stalowych lub żelbetowych, szczególnie przy małej wysokości podnoszenia, gdy obsługa dławnic nie jest konieczna. W wypadku zastosowania belek żelbetowych, powinny być na nich umieszczone i podlane cementem podkładki stalowe lub żeliwne z obrobioną górną powierzchnią (mogą to być również pasy z blachy stalowej), umożliwiającej dokładne ustawienie kolana. Kolano nie może być ustawione na nierównej powierzchni stropu lub belek żelbetowych i zabetonowane, ponieważ uniemożliwiłoby to jego demontaż. [przypisy: tarasola ceny, warstwy stropodachu, megastroje ]

Powiązane tematy z artykułem: megastroje tarasola ceny warstwy stropodachu