Jako pompy zanurzone w wodzie moga byc stosowane wszelkie rodzaje pomp wirowych

Jeżeli woda zawiera większą ilość cząstek ścierających, wówczas łożyska muszą być smarowane czystą wodą doprowadzoną z zewnątrz lub, przy zastosowaniu łożysk metalowych, mogą być smarowane smarem stałym za pomocą pompki tłoczkowej, napędzanej od wału pompy głównej. W tym przypadku łożyska muszą być zabezpieczone przed dostępem wody zanieczyszczonej. Jako pompy zanurzone w wodzie mogą być stosowane wszelkie rodzaje pomp wirowych, najczęściej jednak są to pompy diagonalne i śmigłowe. Woda z pompy przepływa przez kolano, umieszczone na wysokości zależnej od warunków miejscowych. Jeżeli odległość od kolana do podstawy pod silnik nie przekracza v-. Read more „Jako pompy zanurzone w wodzie moga byc stosowane wszelkie rodzaje pomp wirowych”

W skalach osadowych spotykamy strukture lityczna

W skałach osadowych spotykamy strukturę lityczną, gdy skała całkowicie lub przeważnie składa się z małych kuleczek zgrupowanych koncentrycznie lub promienisto. Ten rodzaj tekstury spotykany jest w marglach i wapieniach. Jeżeli całkowita przestrzeń, zajmowana przez skałę, jest wypełniania jej masą, to skała nosi nazwę zbitej (zwartej), jeżeli jednak ma mniejsze lub większe przestrzenie puste, to wtedy zależnie od ich ilości, wielkości i kształtu oraz sposobu powstawania, rozróżniać będziemy teksturę: porowatą, komórkową, gąbczastą lub żużlową. W teksturze porowatej występują liczne, lecz drobne przestrzenie; większe przestrzenie pojawiają się w teksturze komórkowej np. w tufach wapiennych. Read more „W skalach osadowych spotykamy strukture lityczna”

Metoda pracy równomiernej stanowi podstawe rytmicznosci wznoszenia obiektów budownictwa uprzemyslowionego

Metoda pracy równomiernej stanowi podstawę rytmiczności wznoszenia obiektów budownictwa uprzemysłowionego, jak również stwarza warunki optymalnej równomierności wykonywania procesów produkcyjnych, składających się na całość określonego obiektu budowlanego. Budownictwo uprzemysłowione może osiągnąć pełne korzyści tylko w tym przypadku, gdy na obydwu etapach tego budownictwa, tj. na etapie przygotowania elementów w wytwórni i na etapie wznoszenia obiektu na placu budowy, będzie zastosowana zarówno przodująca technologia przemysłowa, jak i przodująca metoda organizacyjna, jaką jest metoda pracy równomiernej, zabezpieczająca regularność i rytmiczność produkcji. Metoda pracy równomiernej znalazła szerokie rozpowszechnienie w ZSRR , CSRS itp. , przy czym doświadczenia licznych przedsiębiorstw budowlanych w tych krajach wskazują na bezsporną efektywność stosowania tej metody. Read more „Metoda pracy równomiernej stanowi podstawe rytmicznosci wznoszenia obiektów budownictwa uprzemyslowionego”

Celem zachowania, mimo tych przeszkód, zasad i zaleznosci charakterystycznych dla ciagów cykliczno-rytmicznych najlepiej byloby poslugiwac sie metoda tzw. stref czasowych

Celem zachowania, mimo tych przeszkód, zasad i zależności charakterystycznych dla ciągów cykliczno-rytmicznych najlepiej byłoby posługiwać się metodą tzw. stref czasowych, stanowiących rezerwę czasu niezbędną dla ewentualnych odchyleń czasu wywołanych zmianami w wydajności pracy robotników i maszyn oraz niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Wielkość stref czasowych ustala się za pomocą odpowiednich zmian w wielkościach rytmu ogólnego ciągu organizacyjnego w porównaniu z, rytmem ustalanym dla ciągu organizacyjnego, z którym główne parametry przebiegu budowy są niezmienne. Na przykład zmiany w wydajności pracy robotników i maszyn uwzględnia się w przebiegu ogólnego ciągu organizacyjnego przez przyjęcie strefy czasowej, w granicach której przebiega realizacja poszczególnych prostych ciągów organizacyjnych. Natomiast ogólny ciąg organizacyjny tworzy się przez powiązanie stref czasowych, przeznaczonych dla poszczególnych prostych ciągó w organizacyjnych. Read more „Celem zachowania, mimo tych przeszkód, zasad i zaleznosci charakterystycznych dla ciagów cykliczno-rytmicznych najlepiej byloby poslugiwac sie metoda tzw. stref czasowych”

Magazyn architektoniczny : Konkurs Urban SOS dla studentów AECOM

AECOM AECOM niedawno udostępniła nam swoje 4-letnie konkursy dla studentów Urban SOS.
Stworzone, aby zaangażować studentów w planowanie urbanistyczne i projektowanie, architekturę, architekturę krajobrazu, konserwację środowiska i inżynierię, a także umożliwić im zaproponowanie rozwiązań problemów, z którymi borykają się współczesne miasta i które są postrzegane przez uznanych specjalistów w swojej dziedzinie.
Tematem tego bieżącego roku jest Frontiers.
AECOM szuka propozycji, które angażują się w obszary miejskie, które obecnie stoją w obliczu długotrwałych problemów związanych z żywością, które w dużej mierze wynikają z położenia miasta na granicy naturalnej, politycznej, kulturalnej lub gospodarczej.
Przedłożone wnioski powinny podlegać co najmniej jednemu z następujących kryteriów; – Na granicy politycznej. Read more „Magazyn architektoniczny : Konkurs Urban SOS dla studentów AECOM”

Nowoczesna architektura : Stadion Narodowy w Warszawie wybrany na World Stadium Award 2012 / gmp Architekten

Dzięki uprzejmości gmp Architekten Zaprojektowany przez gmp Architekten, Stadion Narodowy w Warszawie wygrał z międzynarodową konkurencją i zdobył nagrodę World Stadium Award w najlepszym wielofunkcyjnym projekcie stadionu i najbardziej innowacyjnym zastosowaniu kategorii technologii w projektowaniu stadionów.
Z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 stadion został zrekonstruowany na najwyższym poziomie.
ale od 1988 roku nie jest już używany i niszczony.
stadion murowy (Stadion Dziesieciolecia), i ponownie otwarty w styczniu tego roku.
Więcej zdjęć i architektów. Read more „Nowoczesna architektura : Stadion Narodowy w Warszawie wybrany na World Stadium Award 2012 / gmp Architekten”

Architektura 21szego wieku : Riethüsli Primary School / MPP Architekten

Dzięki uprzejmości MPP Architekten Umieszczony na szczycie płaskowyżu, który jest nagle zakończony nachylonym brzegiem, silny element topograficzny Szkoły Podstawowej Riethüsli prowadzi do poważnego zerwania między miejscem a otaczającym go kontekstem.
Zaprojektowany przez MPP Architekten, celem tej koncepcji jest umożliwienie szkole działania jako komunikatora miejskiego.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Szerokie schody pokonują stok i prowadzą do długiego, jednopiętrowego budynku łączącego, który tworzy publiczny zadaszony chodnik. Read more „Architektura 21szego wieku : Riethüsli Primary School / MPP Architekten”