Jak wykazaly badania, odksztalcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych sa wieksze niz odksztalcenia pochodzace od obciazen pionowych

Jak wykazały badania, odkształcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych są większe niż odkształcenia pochodzące od obciążeń pionowych. Z punktu widzenia organizacji metoda zmonolicenia ścian z wielkich płyt nie powoduje istotniejszego podwyższenia pracochłonności montażu i nie prowadzi do przedłużenia budowy obiektów mieszkaniowych z wielkich płyt. 11. 4. 4. Read more „Jak wykazaly badania, odksztalcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych sa wieksze niz odksztalcenia pochodzace od obciazen pionowych”

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI BUDOWY OBIEKTÓW UPRZEMYSLOWIONYCH

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI BUDOWY OBIEKTÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH. Generalną zasadą, której należy przestrzegać przy projektowaniu organizacji budowy obiektów uprzemysłowionych, jest zaprogramowanie warunków umożliwiających stosowanie metody pracy równomiernej oraz mechanizacji kompleksowej (z ewentualnymi elementami automatyzacji). W związku z tym, podstawową zasadą organizacyjną przy realizacji znacznej ilości budowli uprzemysłowionych powinna być nieprzerwana praca stałych grup roboczych (brygad roboczych), wykonujących w identycznym czasie poszczególne procesy robocze składające się na całość budowli. Pod względem organizacyjnym tego rodzaju praca sprowadza się do poszczególnych ciągów organizacyjnych (prostych) o jednakowych cyklach, a więc o jednakowych szybkościach pracy poszczególnych brygad roboczych. Projektowanie organizacji obiektów uprzemysłowionych metodą pracy równomiernej rozpoczynać należy od podziału wszystkich czynności związ anych z wniesieniem tych obiektów na podstawowe grupy czynności (podstawowe grupy procesów wiodących). Read more „PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI BUDOWY OBIEKTÓW UPRZEMYSLOWIONYCH”

budowy uprzemyslowione

Przedstawione schematycznie przebiegi udowy uprzemysłowionej zorganizowane na zasadach zharmonizowanych ciągów cykliczno-rytmicznych charakteryzują się najwyższą, spośród wszystkich możliwych rodzajów ciągów organizacyjnych, przejrzystością i prostotą, a kierowanie tak zaplanowaną budową sprowadza się w rzeczywistości tylko do usuwania napotykanych przeszkód w jej realizacji. Jednakże warunkiem realizacji budowy uprzemysłowionej za pomocą metody pracy równomiernej opartej na ciągach organizacyjnych cykliczno-rytmicznych jest zachowanie niezmienności (lub tylko nieznacznych odchyleń, np. ok. 10%) podstawowych parametrów (tj. cyklów i rytmu) przebiegu robót. Read more „budowy uprzemyslowione”

Ciag robót wykonczeniowych sklada sie z trzech zespolów, z których kazdy obsluguje dwa ciagi montazowe

Ciąg robót wykończeniowych składa się z trzech zespołów, z których każdy obsługuje dwa ciągi montażowe. W tych warunkach osiągnięto następujące wyniki przy budowie 9-kondygnacjowych obiektów mieszkalnych łącznie z robotami wykończeniowymi: – czas trwania budowy 3 miesiące, – nakłady robocizny na wykonanie nadziemnej części domu wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi – 1,4 rob/dni na 1 m2 powierzchni mieszkalnej, a łącznie z wytworzeniem elementów w zakładach – 2,94 rob/dni; – każdy żuraw wieżowy pracuje na 3 zmiany, przy czym na budowie jednego 9-kondygnacjowego domu znajduje się nie dłużej niż 2 miesiące; średnio na 1 żuraw wieżowy przypada rocznie 23 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (co jest trzykrotnie większe niż przy tradycyjnych metodach organizacyjnych). Znaczne skrócenie czasu trwania budowy spowodowało również poważne zmniejszenie liczby obiektów, których wykonanie przechodzi na rok następny. Do nich należą tylko o biekty (części nadziemne obiektów), których montaż rozpoczyna się w grudniu. Read more „Ciag robót wykonczeniowych sklada sie z trzech zespolów, z których kazdy obsluguje dwa ciagi montazowe”

Architektura: Olimpiada strzelecka / Magma Architecture

JL Diehl Architekci: Magma Architecture Lokalizacja: Londyn, Anglia Wiodący konsultant: Mott MacDonald Klient: Olympic Delivery Authority Łączny zasięg: 14 305 m2 Całkowita liczba miejsc siedzących Ilość miejsc: 2 900 Zespół ds.
Projektowania architektonicznego: Martin Ostermann z Lena Kleinheinz, Hendrik Bohle, Susanne Welcker, Pablo Carballal, Niko Mahler, Philipp Mecke, Diana Drogan, Veljko Markovicz, Manuel Welsky Zdjęcia: JL Diehl, Magma Architecture + 43 London Shooting Venue pomieści wydarzenia w strzelectwie sportowym 10, 25 i 50 m podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w południowo-wschodnim Londynie w 2012 r.
dzielnica Woolwich.
Pierwszy Złoty Medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie zostanie przyznany na miejscu 10-metrowego pistoletu powietrznego kobiet w dniu 28 lipca 2012 r.
Po zakończeniu imprezy trzy tymczasowe i mobilne budynki zostaną rozebrane i planuje się ich odbudowę w Glasgow dla gier Commonwealth 2014. Read more „Architektura: Olimpiada strzelecka / Magma Architecture”

Magazyn architektoniczny : Konkurs Urban SOS dla studentów AECOM

AECOM AECOM niedawno udostępniła nam swoje 4-letnie konkursy dla studentów Urban SOS.
Stworzone, aby zaangażować studentów w planowanie urbanistyczne i projektowanie, architekturę, architekturę krajobrazu, konserwację środowiska i inżynierię, a także umożliwić im zaproponowanie rozwiązań problemów, z którymi borykają się współczesne miasta i które są postrzegane przez uznanych specjalistów w swojej dziedzinie.
Tematem tego bieżącego roku jest Frontiers.
AECOM szuka propozycji, które angażują się w obszary miejskie, które obecnie stoją w obliczu długotrwałych problemów związanych z żywością, które w dużej mierze wynikają z położenia miasta na granicy naturalnej, politycznej, kulturalnej lub gospodarczej.
Przedłożone wnioski powinny podlegać co najmniej jednemu z następujących kryteriów; – Na granicy politycznej. Read more „Magazyn architektoniczny : Konkurs Urban SOS dla studentów AECOM”