Jak wykazaly badania, odksztalcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych sa wieksze niz odksztalcenia pochodzace od obciazen pionowych

Jak wykazały badania, odkształcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych są większe niż odkształcenia pochodzące od obciążeń pionowych. Z punktu widzenia organizacji metoda zmonolicenia ścian z wielkich płyt nie powoduje istotniejszego podwyższenia pracochłonności montażu i nie prowadzi do przedłużenia budowy obiektów mieszkaniowych z wielkich płyt. 11. 4. 4. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI BUDOWY OBIEKTÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Podstawową cechą najbardziej charakterystyczną dla budownictwa uprzemysłowionego jest jego kompleksowość, dlatego też tylko równorzędne rozwijanie czynników wpływających na to budownictwo może zabezpieczyć jego efektywność techniczną i ekonomiczną. Na kompleksowość budownictwa uprzemysłowionego składają się następujące grupy czynności: – techniczna, – technologiczna, – organizacyjna, – ekonomiczna. Grupa czynników technicznych obejmująca projektowanie, typizację, standaryzację, materiały itp. jest wysoko rozwinięta, a projektowanie, w szczególności konstrukcyjne, znajduje się na poziomie czołówki europejskiej. Grupa czynników technologicznych obejmuje zaplecze techniczne budownictwa, produkcję elementów, ich montaż itp. Wykazuje ona niewystarczający rozwój w stosunku do grupy technicznej, ale z wyraźnymi oznakami postępu. Natomiast grupa czynników organizacyjnych obejmująca koordynację wszystkich czynników decydujących o rozwoju budownictwa uprzemysłowionego, organizację przedsiębiorstw budownictwa uprzemysłowionego, koordynację wytwarzania elementów oraz wznoszenia z nich budowli itp. wykazuje wyraźnie niewystarczający rozwój. [patrz też: Szafki gazowe cena, szafki rtv, szafy ]

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych kombinatu oparta jest na scislym przestrzeganiu metody pracy równomiernej, na montazu budynków na podstawie harmonogramów godzinowych

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych kombinatu oparta jest na ścisłym przestrzeganiu metody pracy równomiernej, na montażu budynków na podstawie harmonogramów godzinowych bezpośrednio ze środków transportowych (metoda montażu z kół), na zasadzie maksymalnej równoczesności montażu konstrukcji budynków ze wszystkimi wewnętrznymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz na zasadzie ścisłego kompletowania wyrobów i materiałów do robót wykończeniowych i podawania na miejsce wbudowania (na sekcje budynków). Efekt taki uzyskuje się głównie dzięki temu, że pomiędzy ukończeniem robót montażowych i rozpoczęciem robót wykończeniowych (malarskich) upływa zaledwie 3 dni, podczas gdy przy zazwyczaj stosowanej kolejności robót (technologicznych) upływało 1- 2 miesięcy. W tych warunkach organizacyjnych w ciągu trzech dni po zakończeniu robót montażowych dom mieszkalny przygotowany jest do wykonania robót wykończeniowych (malarskich). Cele m realizacji obiektu metodą pracy równomiernej podzielono pięciokondygnacjowy obiekt na 6 działek. Czas pracy na każdej działce trwa 3 dni, przy czym roboty montażowe wykonywane są na 3 zmiany, a pozostałe roboty na l zmianę. [patrz też: szafy na akta, Szafki gazowe cena, szafki rtv ]