Lakolity sa to masy skalne ksztaltu bochenkowatego

Lakolity są to masy skalne kształtu bochenkowatego, tworzące się wskutek wciśnięcia się magmy w obręb starszych pokładów skał osadowych przy jednoczesnym częściowym ich wysklepieniu. Lakolity wysyłają również apofizy, które często rozwijają się w żyły pokładowe. Pokrywy powstają, gdy lawa: wulkaniczna rozlewa się szeroko, tworząc mniej więcej poziome powierzchnie dochodzące czasami do znacznych rozmiarów. Często spotyka się większą ilość pokryw zastygłych jedna na drugiej. Najczęściej tworzy je magma bazaltowa. Strumienie powstają, gdy lawa wulkaniczna spływa z miejsca wybuchu po pochyłościach do miejsc niżej położonych. [hasła pokrewne: szafy na wymiar kraków, szafa narożna, szafy wnękowe na wymiar ]

Jednorodnosc elementów powoduje równiez lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakladach wytwórczych; b) liczba elementów budowlanych

Jednorodność elementów powoduje również lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakładach wytwórczych; b) liczba elementów budowlanych, niezbędnych dla wzniesienia budynku, w sposób istotny wpływa na czas montażu, ogólny czas wznoszenia budynku oraz na ilość spoin na licach budynków; c) kolejność montażu elementów wynikająca z konstrukcji budowli uprzemysłowionej może być dogodna, elastyczna, bądź sztywna, pracochłonna i nie zawsze zgodna z racjonalnymi zasadami technologii montażu; pewna swoboda tej kolejności odgrywa niemałą rolę przy sprawnym przebiegu montażu; d) stopień wykończenia elementów będący stosunkiem procesów wykończeniowych wykonanych w wytwórni elementów do ogólnej niezbędnej ilości procesów wykończeniowych tych elementów; wysoki stopień wykończenia wyprodukowanych elementów wpływa w sposób korzystny na zastosowanie ciągów cykliczno-rytmicznych; e) rodzaj połączeń elementów (styki, węzły) ma istotny w pływ na warunki przebiegu realizacji budowli uprzemysłowionej; zastosowanie połączeń suchych spawanych (dla niskich obiektów) jest korzystne nie tylko dla szybkości przebiegu budowy, lecz także dla możliwości zastosowania klasycznych ciągów cykliczno-rytmicznych, natomiast niekorzystne z punktu widzenia łatwości ich korodowania konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń cykliczno-rytmicznych; konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń ze znaczną ilością betonu konstrukcyjnego przedłuża czas montażu oraz powoduje pewne przerwy technologiczne; [podobne: Szafa kartotekowa, szafy wnękowe na wymiar, szafy na wymiar kraków ]