Taki podzial moze nastepowac tylko wtedy, gdy na jednej i tej samej dzialce istnieje mozliwosc jednoczesnego wykonywania poszczególnych procesów roboczych bez wzajemnego sobie przeszkadzania

Taki podział może następować tylko wtedy, gdy na jednej i tej samej działce istnieje możliwość jednoczesnego wykonywania poszczególnych procesów roboczych bez wzajemnego sobie przeszkadzania. Tego rodzaju możliwości mogą powstawać np. w grupach robót fundamentowych oraz w grupach robót wykończeniowych. Podział na grupy czynności zależny jest od charakteru obiektu, od stopnia zaawansowania robót wykończeniowych wykonanych bezpośrednio w wytwórni prefabrykatów oraz od innych przyczyn. W praktyce w budownictwie mieszkaniowym przyjęto zasadę podziału obiektu na dwie zasadnicze części: część podziemną obiektu (zwaną stanem zerowym) i część nadziemną obiektu, przy czym obydwie te części powierza się dwom odrębnym przedsiębiorstwom. W budownictwie francuskim obydwie części realizowane są przez jedno i to samo przedsiębiorstwo. W Związku Radzieckim przyjęto zasadę podziału taką samą jak w Polsce, z tym jednak, że przedsiębiorstwo real izujące część podziemną wykonuje również wszystkie instalacje zewnętrzne, a często także drogi dojazdowe i wewnętrzne określonego osiedla. O ile praktyka ta jest uzasadniona różnorodnym i dużym zakresem robót, to praktyka stosowana w Polsce polegająca na powierzaniu innemu przedsiębiorstwu tylko części podziemnej nie ma istotnych zalet, a nieraz przynosi szkody z powodu niezharmonizowania robót części podziemnej z nadziemną. [podobne: skały wylewne, eko okna racibórz, fuga do kostki brukowej ]

Powiązane tematy z artykułem: eko okna racibórz fuga do kostki brukowej skały wylewne