W skalach osadowych plaszczyzny oddzielnosci moga byc nieregularne kostkowe lub plytowe

W skałach osadowych między płaszczyznami oddzielności tworzą się prostopadle do powierzchni warstwy, szczeliny, które najczęściej, jeżeli patrzeć z góry lub z boku, mają układ nieregularny. Szczeliny te, wraz ze spękaniami wzdłuż warstw, dzielą skałę na bloki -mniej lub więcej równoległościenne lub co najmniej wskazują kierunek, w którym daną skałę można dzielić przy obróbce. W skałach osadowych płaszczyzny oddzielności mogą być nieregularne kostkowe lub płytowe. W skałach wybuchowych kurczenie zestalającej się magmy powoduje powstawanie płaszczyzn oddzielności. W skałach granitowych i pokrewnych występuje oddzielność równoległa ścienna. [podobne: fuga do kostki brukowej, sennik odkurzacz, andrzej marcysiak ]

Powiązane tematy z artykułem: andrzej marcysiak fuga do kostki brukowej sennik odkurzacz