W tym przypadku, podobnie jak i w poprzednim, podzielono calkowity ciag organizacyjny na dwa zharmonizowane ciagi organizacyjne, zamiast na trzy

W tym przypadku, podobnie jak i w poprzednim, podzielono całkowity ciąg organizacyjny na dwa zharmonizowane ciągi organizacyjne, zamiast na trzy (jak to czyniono poprzednio), łącząc ciąg montażowy z ciągiem robót wewnętrznych budowlanych i instalacyjnych. W ten sposób odstęp czasu między zakończeniem montażu a rozpoczęciem robót wykończeniowych wynosi 2 dni robocze zamiast 2 miesięcy przy tradycyjnej organizacji budowy. Stosując tę nową organizację już po 2 dniach od zakończenia montażu dom nadaje się do rozpoczęcia robót wykończeniowych, Wznoszone obiekty mieszkalne 9-kondygnacjowe dzieli się na działki, przy czym czas trwania robót na każdej działce wynosi 2 dni. Roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne wykonuje się z opóźnieniem w stosunku do robót montażowych zaledwie o jedną działkę. W tych warunkach montaż dziewięciokondygnacjowego (czterosekcyjnego) domu trwa 40 dni, a ogólny czas wykonania budowy wynosi 64 dni robocze. Spośr d dwóch zharmonizowanych budowlanych ciągów organizacyjnych realizowanych na placu budowy, jeden w skrócie zwany montażowym obejmuje kompleks robót związanych z wykonaniem montażu konstrukcji, robót budowlanych wewnętrznych, robót sanitarno-technicznych i robót elektro-montażowych, doprowadzając obiekt do stanu umożliwiającego rozpoczęcie w nim robót wykończeniowych, a drugi ciąg, w skrócie zwany ciągiem wykończeniowym, obejmuje roboty podłogowe (układanie linoleum), roboty malarskie, roboty elewacyjne oraz roboty pokrycia dachowego. [przypisy: bank spółdzielczy krokowa, warstwy stropodachu, tarasola cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy krokowa tarasola cena warstwy stropodachu