Architektura 21szego wieku : Ödemis New City Center Proposal / Onat Öktem + Okan Can

Dzięki uprzejmości Onat Öktem Głównym celem projektu dla Ödemis New City Center by Onat Öktem jest integracja funkcji miejskich w celu zapewnienia ciągłości osi pieszej i zielonej przy tworzeniu nowej struktury.
W tym kontekście zreorganizowano zdefiniowane i niezdefiniowane przestrzenie miejskie, aby zwiększyć fizyczne, społeczne i kulturowe bogactwo obywateli.
Zielona oś, place i przestrzenie w mieście zostały ocenione jako zaleta dla rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Najbardziej charakterystyczną cechą miasta jest jego fizyczna struktura.
Z tego powodu osie pionowe i poziome otwartych przestrzeni miasta i potencjały przestrzenne są planowane jako całość.
Projekt nowej struktury miasta opiera się na czterech różnych osiach funkcjonalnych i ikonie łączenia.
Te funkcjonalne osie spotykają się w centrum miasta i tworzą dwie fizyczne osie.
dwa ślady po fizycznej strukturze miasta.
Te ślady generują główny szkielet makr miasta.
plac publiczny / Dzięki uprzejmości Onat Öktem Działalność Oś ośrodek kulturalny / Dzięki uprzejmości Onat Öktem Oś aktywna jest zdefiniowana jako obszar pomiędzy centrum miasta a parkiem Tayyare.
Wszystkie elementy miejskie oddzielone od siebie granicami utworzonymi przez ściany i małe ogrody łączą się na nowej osi.
Wszystkie zagubione przestrzenie między starymi budynkami są usuwane, więc nowy publiczny plac ma służyć różnym funkcjom i różnym potrzebom różnych grup.
Usunięcie barier fizycznych i wizualnych zapewnia również przepływ płynu przez obszar.
Istniejący park został przeprojektowany w celu zdefiniowania nowej przestrzeni publicznej.
Oś kultury dzięki uprzejmości Onat Öktem Nowa oś kulturowa składa się ze starego dworca kolejowego, nowego gmachu miejskiego i jego placu, historycznych budynków i nowego centrum kulturalnego.
Nowe centrum kulturalne, zaprojektowane jako platformy podnoszące, stanowi koniec osi kulturowej.
Droga prowadząca przez starą stację kolejową jest zabierana do podziemi, dzięki czemu ciągłość ruchu pieszego odbywa się między starą stacją kolejową, nowym budynkiem gminy i nowym centrum kulturalnym.
Oś rekreacyjna dzięki uprzejmości Onat Öktem Największa otwarta przestrzeń miasta jest podzielona linią kolejową, a tego rodzaju pole nie może być skutecznie wykorzystywane z tego powodu.
Nowy projekt opiera się na trzech głównych decyzjach mających na celu zapewnienie ciągłości zielonej strefy.
Pierwsza decyzja to budowa nowej linii kolejowej przesuniętej w kierunku krawędzi ulicy.
Drugi to zapewnienie ciągłości zielonego obszaru krajobrazowego przez południe miasta nad torami.
Trzecią i ostatnią decyzją jest połączenie centrum miasta z zieloną teksturą nadciągającą na południe.
Ta część miasta zaspokoi miejskie potrzeby rekreacyjne i będzie służyć jako park naturalny.
Elementy krajobrazu wiejskiego tworzą ten naturalny park.
Obszar pomiędzy miejscem historycznym a osią działań zostanie pozostawiony pieszym.
Połączenie między meczetem Gürcüzade i osią działań zostanie przywrócone.
Znajduje się na styku osi miejskich.
Skręcona forma punktu orientacyjnego reprezentuje zderzenie osi.
Nowy punkt orientacyjny nada miastu nową tożsamość.
Dzięki uprzejmości Onat Öktem Architekt: Onat Öktem Lokalizacja: Ödemis, Turcja Konsultant architektoniczny: Zeynep Öktem Projektant krajobrazu: Özge Gokmen Planista miasta: Okan Can Zwolennicy: Esat Can Meker, Gökçeçiçek Savaş.
R Status zawodnika: III miejsce
[patrz też: sennik odkurzacz, warstwy stropodachu, fuga do kostki brukowej ]

Powiązane tematy z artykułem: fuga do kostki brukowej sennik odkurzacz warstwy stropodachu