Detal architektoniczny szklany

Detal architektoniczny szklany może z powodzeniem zastąpić jeszcze niektóre deficytowe materiały, jak np. blachy miedziane, ołowiane, a nawet cynkowe używane do krycia gzymsów, gzymsików, cokołów, różnych występów, ościeży itp. Elementy produkowane w kilku odmianach i wielkościach mogą być użyte do obramień otworów, na podokienniki nie wymagające krycia blachą i na takież gzymsy nad otworami. Również wielki, silnie wysunięty gzyms lub płyta wieńcząca mogą być wykonane z elementów szklanych. Większość detali wystawionych na działanie atmosferyczne i narażonych na poczernienie od sadzy z dymów można wykonać z elementów szklanych. Rynny ze szkła, produkowane o średnicach 12 i 16 cm, w odcinkach o długości 2 – 2,5 m, zbrojone drutem w odstępach co 20 mm, montuje się za pomocą blaszanych zakładek o szerokości ok. 10 cm z ułożoną na nich cienką warstwą gumy. Uszczelnienie między odcinkami uzyskuje się za pomocą materiałów bitumicznych. Dachówka szklana służy raczej jako element rozświetlający poddasza, wstawiany w pokrycie ceramiczne. Użycie wyłącznie szklanej dachówki do całkowitego pokrycia dachu nie jest wykluczone, jeżeli nie trzeba się liczyć z silną operacją słońca i większym kosztem materiału. [patrz też: ibs poddębice, tarasola cennik, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: ibs poddębice tarasola cennik tarasola ceny