Jak wykazaly badania, odksztalcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych sa wieksze niz odksztalcenia pochodzace od obciazen pionowych

Jak wykazały badania, odkształcenia termiczne w omawianych obiektach mieszkalnych są większe niż odkształcenia pochodzące od obciążeń pionowych. Z punktu widzenia organizacji metoda zmonolicenia ścian z wielkich płyt nie powoduje istotniejszego podwyższenia pracochłonności montażu i nie prowadzi do przedłużenia budowy obiektów mieszkaniowych z wielkich płyt. 11. 4. 4. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI BUDOWY OBIEKTÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Podstawową cechą najbardziej charakterystyczną dla budownictwa uprzemysłowionego jest jego kompleksowość, dlatego też tylko równorzędne rozwijanie czynników wpływających na to budownictwo może zabezpieczyć jego efektywność techniczną i ekonomiczną. Na kompleksowość budownictwa uprzemysłowionego składają się następujące grupy czynności: – techniczna, – technologiczna, – organizacyjna, – ekonomiczna. Grupa czynników technicznych obejmująca projektowanie, typizację, standaryzację, materiały itp. jest wysoko rozwinięta, a projektowanie, w szczególności konstrukcyjne, znajduje się na poziomie czołówki europejskiej. Grupa czynników technologicznych obejmuje zaplecze techniczne budownictwa, produkcję elementów, ich montaż itp. Wykazuje ona niewystarczający rozwój w stosunku do grupy technicznej, ale z wyraźnymi oznakami postępu. Natomiast grupa czynników organizacyjnych obejmująca koordynację wszystkich czynników decydujących o rozwoju budownictwa uprzemysłowionego, organizację przedsiębiorstw budownictwa uprzemysłowionego, koordynację wytwarzania elementów oraz wznoszenia z nich budowli itp. wykazuje wyraźnie niewystarczający rozwój. [patrz też: tarasola cena, warstwy stropodachu, hanesco lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: hanesco lublin tarasola cena warstwy stropodachu