Jako pompy zanurzone w wodzie moga byc stosowane wszelkie rodzaje pomp wirowych

Jeżeli woda zawiera większą ilość cząstek ścierających, wówczas łożyska muszą być smarowane czystą wodą doprowadzoną z zewnątrz lub, przy zastosowaniu łożysk metalowych, mogą być smarowane smarem stałym za pomocą pompki tłoczkowej, napędzanej od wału pompy głównej. W tym przypadku łożyska muszą być zabezpieczone przed dostępem wody zanieczyszczonej. Jako pompy zanurzone w wodzie mogą być stosowane wszelkie rodzaje pomp wirowych, najczęściej jednak są to pompy diagonalne i śmigłowe. Woda z pompy przepływa przez kolano, umieszczone na wysokości zależnej od warunków miejscowych. Jeżeli odległość od kolana do podstawy pod silnik nie przekracza v-. 2 m, to część wału między nimi może nie być ułożyskowana . Wówczas na kolanie montuje się dławnicę, do której powinien być zapewniony dostęp, szczególnie przy większej wysokości podnoszenia. [przypisy: warstwy stropodachu, dipol białystok, dobór naczynia wzbiorczego ]

Powiązane tematy z artykułem: dipol białystok dobór naczynia wzbiorczego warstwy stropodachu